Bausch & Lomb ylläpitää tätä verkkosivustoa tiedotus-, koulutus- ja viestintätarkoituksissa. Tämä verkkosivusto on suunnattu ainoastaan Suomen asukkaille. Tämän verkkosivuston sisältöä ei pidä käsittää markkinoinniksi tai kehotukseksi ostaa tai käyttää tuotetta tavalla, joka ei ole laillista tai luvallista siinä maassa, jossa käyttäjä asuu.

Verkkosivustolle pääsyä ja sen käyttöä sitovat seuraavat ehdot:

 1. Tämä verkkosivusto on suunniteltu tarjoamaan yleistä tietoa silmäterveydestä ja Bausch & Lomb -tuotteista. Sivusto ei tarjoa lääketieteellisiä neuvoja. Kuluttajien ja potilaiden tulee aina konsultoida silmäterveyteen erikoistuneita terveydenhuollon ammattilaisia, jos he tarvitsevat ohjeita tietyn sairauden hoitoon tai muuhun tarpeeseen.
 2. Bausch & Lombin tavoitteena on varmistaa, että tällä verkkosivustolla olevat tiedot ovat paikkansa pitäviä ja ajantasaisia, mutta Bausch & Lomb ei anna lupauksia, takuita tai vakuutuksia (suoria tai epäsuoria) siitä, että tiedot ovat paikkansa pitäviä, ajantasaisia tai täydellisiä. Bausch & Lomb ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, joita voi syntyä tällä verkkosivustolla olevien tietojen käyttämisestä tai niihin luottamisesta tai siitä, ettet pääse verkkosivustolle. Bausch & Lomb ei ole vastuussa eikä sitä voida pitää vastuullisena vahingoista, jotka kohdistuvat sinuun, tietokoneeseesi tai muuhun henkilökohtaiseen omaisuuteen, mukaan lukien esimerkiksi tietokonelaitteistoasi saastuttaneiden virusten aiheuttamat vahingot tai muut omaisuuteen kohdistuvat vahingot, jotka johtuvat pääsystäsi verkkosivustollemme tai vahingot, jotka aiheutuvat aineistojen, tiedostojen, tekstien, kuvien, videoiden, äänitiedostojen tai artikkelien lataamisesta verkkosivustolta.
 3. Osa tällä verkkosivustolla olevista linkeistä voi johtaa sivustoille, joiden sisältöön Bausch & Lomb ei voi vaikuttaa. Poistut Bausch & Lomb -verkkosivustolta vieraillessasi jollakin muulla sivustolla. Bausch & Lomb ei vastaa kyseisten sivujen sisällöstä tai mistään verkkosivustosta, jota Bausch & Lomb ei hallinnoi. Ulkoiset sivut eivät ole Bausch & Lombin tukemia, eikä Bausch & Lomb anna mitään lupauksia tai takuita ulkoisten verkkosivustojen sisällön suhteen.
 4. Näitä käyttöehtoja ja verkkosivuston käyttöä säädellään ja tulkitaan New Yorkin osavaltion lakien mukaan. Jos jokin näiden käyttöehtojen säädöksistä katsotaan laittomaksi tai sitä ei voida jostain syystä panna täytäntöön, säädös mitätöidään. Mitätöinti ei vaikuta käyttöehtojen muiden säädösten pätevyyteen.
 5. Tämä verkkosivusto on palvelu vierailijoille. Bausch & Lomb pidättää oikeuden tällä verkkosivustolla olevan sisällön poistamiseen, muokkaamiseen tai täydentämiseen milloin tahansa ilman erillistä syytä ja ilmoitusta.
 6. Tietosuojaselosteestamme saat tietoa siitä, miten keräämme ja käytämme tämän verkkosivuston kautta kerättyjä tai saatuja tietoja.
 7. IMMATERIAALIOIKEUDET: Kaikki tuotenimet, merkit, sloganit, logot sekä palvelu- ja tuotemerkit kursivoinnista, lihavoinnista ja/tai versaaleista riippumatta, tuotemerkkisymbolilla tai ilman, kuuluvat tai on lisensioitu Bausch & Lomb Incorporatedille tai sen tytäryhtiöille, ja niitä suojataan toisintamiselta, jäljittelyltä, muokkaamiselta tai hämmentävältä tai harhaanjohtavalta käytöltä kansallisten ja kansainvälisten tuotemerkki- ja tekijänoikeuslakien mukaisesti. Kaikenlainen sisällön tai tuotemerkin tai muun materiaalin luvaton käyttö voi olla tekijänoikeuslakien, tuotemerkkilakien, kilpailulakien, markkinointilakien, salassapitovelvollisuuden ja muiden amerikkalaisten lakien ja/tai kansainvälisten lakien vastaisia ja voi loukata Bausch & Lomb Incorporatedin oikeuksia. Luvaton käyttö kattaa koko verkkosivuston sisällön, jota tekijänoikeus suojaa kollektiivisena teoksena.
 • Kuvien ja muiden tekijänoikeussuojattujen materiaalien toisintaminen. Kuten muihinkaan kuviin, myöskään digitalisoidun kuvan kopion käyttöön ei myönnetä rajoittamattomia käyttöoikeuksia. Yleensä valokuvaaja omistaa tekijänoikeudet kuviinsa, ja ainoastaan tekijänoikeuksien haltija tai omistajan juridinen edustaja voi antaa luvan kuvan kopioimiseen, levitykseen tai julkiseen esittämiseen.
 • Ammattivalokuvaajan ottamien kuvien tai muun tekijänoikeussuojatun materiaalin kopiointi ilman tekijänoikeuksien omistajan lupaa on laitonta.
 • Tietojen käyttö tällä verkkosivustolla. Tällä verkkosivustolla olevien kuvien ja muiden materiaalien tekijänoikeudet kuuluvat Bausch & Lombille tai yksittäisille valokuvaajille, jotka ovat antaneet luvan niiden käyttöön verkkosivustollamme.
 • Muiden kuvien tai tietojen käyttö. Muita kuvia ja tietoja saa ladata, painaa ja jäljentää ei-kaupalliseen ja yksityiseen käyttöön. Kuvia tai tietoja ei saa muokata tai muuttaa ilman Bausch & Lombin tai valokuvaajan lupaa.

 

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää kolmansien osapuolten omistamia immateriaalioikeuksia, mukaan lukien esimerkiksi markkinointi- ja liikekumppanit, lisenssinantajat, lisenssinsaajat, sponsorit ja mainostajat. Kolmansien osapuolten tuotenimet/tuotemerkit ovat kyseisten tahojen omistamia.

Kysymykiä?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc