Ikänäkö (presbyopia)

Ikänäkö on luonnollinen ilmiö, jossa lähinäkö muuttuu sumeaksi ja vaikeuttaa katseen tarkentamista esimerkiksi lukiessa, kirjoitettaessa, puhelinta käytettäessä ja tietokoneella työskennellessä. Se ei ole sairaus, vaan tavallinen vaiva, jota esiintyy lähes kaikilla iän karttuessa.

 

Ikänäön syy

Nuorilla silmän mykiö on pehmeä ja joustava ja se muuttaa helposti muotoaan, jolloin katse on helppo tarkentaa eri etäisyyksille. Vanhetessa mykiö kangistuu ja sen joustavuus häviää. Kun joustavuus vähenee, silmä ei pysty mukautumaan ja tarkentamaan katsetta eri etäisyyksillä oleviin kohteisiin.

 

 

Ikänäön oireet

Ikänäön oireet sekoitetaan usein kaukonäköisyyteen. Näillä kahdella taittovirheellä on kuitenkin eri aiheuttajat: kaukonäköisyys johtuu silmän lyhyydestä tai sarveiskalvon heikosta taittokyvystä, ja ikänäkö mykiön joustavuuden heikkenemisestä.

 

Ikänäön paljastaa näön sumeus lukiessa, kirjoitettaessa, puhelinta käytettäessä tai jonkin muun hyvää lähinäköä vaativan puuhan yhteydessä. Tarkasteltavaa kohdetta on silloin pideltävä aina vain kauempana ja kauempana silmistä, jotta sen näkee tarkasti. Lopulta käsien mitta ei enää riitäkään. Varhaisin merkki ikänäöstä on, että katseen tarkentaminen etäältä lähelle ja toisinpäin vie kauemmin.

Ikänäön hoito

Ikänäköä voidaan korjata monella tavalla. Uuden tekniikan avulla alkavasta ikänäöstä kärsivät voivat jatkaa piilolinssien käyttämistä.

 

Ikänäön hoitoon on monia tavallisia keinoja.

Silmälasit; Moni- tai kaksiteholasit

Piilolinssit: joiden avulla silmä pystyy tarkentamaan eri etäisyyksille.

Silmäkirurgia: useimmiten oma mykiö vaihdetaan monitehoiseen muovimykiöön (Refractive Lens Exchange, RLE).

Kysymykiä?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc