TUOTETURVALLISUUS JA HAITTAVAIKUTUKSISTA ILMOITTAMINEN

Asiakkaan tulee viipymättä ja viimeistään 24 tunnin kuluessa ilmoittaa BAUSCH & LOMBille seuraavat asiat:(a) tuotteiden toimivuuteen, ominaisuuksiin tai turvallisuuteen liittyvät reklamaatiotja (b) kaikki tilanteet, joissa tuotteiden käyttö on aiheuttanut haittareaktion, vamman tai käyttäjän tai potilaan terveyden vakavan heikkenemisen. Reklamaatiot ja haittavaikutusilmoitukset tulee tehdä osoitteeseen CustomerService.Nordic@bausch.com.

Kysymykiä?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
TrustArc