EyeFill® sortimentet utgörs av en hel familj av fem olika viskoelastika för att tillgodose varje kirurgs preferens och behov under alla operationens faser.

 

 

EYEFILL® S.C. ( SupremeCohesive)

EyeFill S.C. kan klassificeras som en högt trögflytande, sammanhängande, viskoelastika. Den stabiliserar och upprätthåller följaktligen den främre kammaren och skapar därmed utrymme för ett bekvämt kirurgiskt ingrepp.

Indikation:

• Utmärkt stabilisering av främre kammaren och kapselsäcken
• Lämplig vid irisprolaps och grund främre kammare

 

 

EYEFILL® C. (Cohesive)

EYEFILL C. är en trögflytande, sammanhängande viskoelastiska och valet för standard kataraktkirurgi. Tack vare sin formulering kombinerar EYEFILL C konstant stabilisering av den främre kammaren och kapselsäcken med skydd av de känsliga ögonvävnaderna.

Indikation:

• Den optimala viskoelastiskan för standard kataraktkirurgi
• Bra cellskydd i kombination med stabiliserande egenskaper

 

 

EYEFILL®D.C. (DispersiveCohesive)

EyeFill D.C. består av en blandning av hyaluronsyra och ultrarent hydroxy-propyl-metylcellulosa. Tack vare dess speciella viskoelastiska egenskaper bibehåller EYEFILL D.C. en konstant djup främre kammare och skyddar hornhinnans endotel under hela kataraktoperationen.

Indikation:

• Bekvämt upprätthållande av den främre kammaren och kapselsäcken
• Utmärkt skydd av intraokulär vävnad

 

 

EYEFILL® H.D. (HighlyDispersive)

På grund av dess låga viskositet och dispersiva egenskaper ger EYEFILL H.D. det mest utmärkta cellskydd och förhindrar skador av endotelcellerna under operationen. EYEFILL H.D. kan användas under gråstarrsoperationer och som ett adjuvans under ögonbottenundersökning och gonioskopi. Den kan också användas som ett medel för diagnostiska och terapeutiska kontaktlinser.

Indikation:

• Utmärkt skydd av cellerna
• Perfekt medel för ögonbottenundersökning och gonioskopi

 

 

EYEFILL® M.B. (Mega Bio)

EYEFILL M.B. erbjuder kirurger valet mellan två separata sprutor med viskoelastiska av olika viskositet. EYEFILL M.B. upprätthåller konstant stabilisering av den främre kammaren och kapselsäcken och säkerställer ett bra skydd av det känsliga hornhinneendotelet.

Indikation

• Inkluderar två viskoelastiska för alla behov under kataraktkirurgin
• MEGA I och BIO II är helt blandbara och kompatibla
• Optimalt upprätthållande av främre kammaren och kapselsäcken
• Utmärkt cellskydd 

  Specifikationer

  Specifikationer

    EYEFILL S.C. EYEFILL C. EYEFILL D.C. EYEFILL H.D. EYEFILL M.B.
  Råmaterial Biofermenterad hyaluronsyra Biofermenterad hyaluronsyra Biofermenterad Hyaluronsyra och Hydroxy-Propyl-Metylcellulosa Hydroxy-Propyl-Metylcellulosa Biofermenterad hyaluronsyra
  Koncentration 2,0% NaHa 1,4% NaHa 1.37% NaHa och 0,57% HPMC 2,0% HPMC MEGA: 1,8% Hyaluronsyra, BIO:1,4% Hyaluronsyra
  Molekylvikt 3.2 - 3.5 milj Daltons 3.2 - 3.5 milj Daltons NaHa: 3,2-3,5 milj Daltons HPMC:20 000 Daltons 86 000 Daltons 3.2 - 3.5 milj Daltons
  Viskositet vid 25 °C 400 000 mPa-s 120 000 mPa-s 100 000 mPa-s 4 000 mPa-s MEGA: 100 000 mPa-s, BIO: 80 000 mPa-s
  Förvaring 2-25 °C 2-8 °C 2-8 °C 2-25 °C 2-8 °C
  Volym 0,9 ml 1,0 ml 1,0 ml 2,5 ml MEGA: 0,55 ml, BIO:0,8 ml

  Kysymykiä?

  Online Beratung - form

  Online Beratung - page