CapsuleGuard I/A-handtag

Det innovativa handtaget Capsule Guard IA® är utformat för att öka säkerheten med en I/A tipp som är helt täckt av silikon. Handtaget är tillverkat för engångsbruk vilket underlättar arbetet och minskar risken för infektioner och korskontaminering

 

Egenskaper och fördelar

  • Mjuka portar minskar risken för vassa kanter, som ofta finns på I/A-spetsar i metall.
  • Frånvaro av metallkontakt med vävnaden minskar risken för kapselruptur.
  • En helt silikonbelagd spets gör det lättare att rengöra kapseln.
  • Silikonets fästegenskaper förenklar borttagningen av cortex och placering av den intraokulära linsen i kapseln.
  • Halvgenomskinligt silikon ger en förmåga att se igenom instrumentet, vilket ökar precisionen och säkerheten.
  • Flexibel irrigations-sleeve fyller ut snittet och minskar läckage.
  • Resultat som vid förstagångsanvändning varje gång

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

Storz Opthalmics engånginstrument

CapsuleGuard I/A animering

Kysymykiä?

Online Beratung - form

Online Beratung - page